Oyun sunucumda küfür yedim

Soru

Merhaba Ts3 uygulamasında  küfür yedim ve şikayet etmek istiyorum ekran görüntüsü vardır anneme küfür etti şikayet etmek için neler yapmam lazım yaşım 15  annem ile babama desem boşver der ve ben onun yerine şikayet edip bidaha yapmasın istiyorum

Devam Ediyor 0
arda celik 7 ay 1 Cevap 208 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Merhabalar;

    İlk olarak başınıza gelen bu istenmeyen hadiseden dolayı geçmiş olsun. Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tarafınıza yapılan küfür içerikli, onur ve şerefinize karşı saldırı niteliğindeki sözler bu madde anlamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakaret suçunun  internet veya sosyal medya aracılığı ile işlenmesi durumunda yine aynı maddeye göre kişi cezalandırılacaktır.  İnternet ortamında işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, sizin şikayetçi olmasınıza bağlıdır. Dolayısı ile internet ortamında hakarete maruz kalmanız halinde söz konusu fiili öğrenmenizden itibaren 6 ay içerisinde adli makamlara başvurarak şikayetçi olmanız gerekmektedir. Şikayetinizi bulunduğunuz yerdeki emniyet birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına yapabilirsiniz. Hakaret suçunun etkin şekilde soruşturulabilmesi için hakaret eden kişinin belirli olması çok önemlidir. Dilekçenizde size hakaret eden kişinin adını soyadını ve sosyal medya hesabını belirtmeniz hakaret eden kişinin bulunmasında büyük önem arz etmektedir. Size tavsiyem ilgili hakaret içeren yorumların silinme ihtimaline karşı ekran resimlerini almanız ve şikayet dilekçesine eklemeniz yönünde olacaktır.

    Şikâyet suçtan zarar gören tarafından yapılır. Şikâyet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Medeni Kanunun 16. maddesinde, “ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. ” 12 yaşını tamamlamış olup 15 yaşını tamamlamayan küçüklerin şikayet hakkını kullanabilmeleri şikayetin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneklerinin bulunmuş ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin gelişmiş olmasına bağlıdır. Bu şartları sağlayan küçüklerin şikayet yetkilerinin bulunduğu kabul edilmelidir. Kanuni temsilcisiyle küçüğün iradesinin çatıştığı hallerde küçüğün iradesine üstünlük tanınmalıdır. 15 yaşından büyük küçüklerde ise kerine bunların yaptıkları fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin gelişmiş olduğunun kabulüdür dolayısıyla şikayet hakkı bizzat mağdur tarafından kullanılır. Mağdur ile kanuni temsilcinin çatıştığı hallerdeyse mağdurun iradesine öncelik tanınır.

    Tarafınıza internet ortamında yapılan hakaret içeren eylemler aynı zamanda sizin kişilik haklarınıza saldırı niteliğinde olduğundan manevi zararlarınızın tazminini isteyebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemesine açacağınız manevi tazminat davasıyla başınıza gelen istenmeyen bu olay nedeniyle hakaret eden kişinin tarafınıza tazminat ödemesini sağlayabilirsiniz.

    İyi günler.

Cevap bırak

Cevaplar yalnızca sistemimize kayıtlı uzmanlar tarafından verilmektedir.