Oynadığım oyunda yediğim hakaretler

Soru

Oynadığım oyunda tanımadığım bir oyuncu ailevi ve dini değerlerime sövmüştür. Onu uyarıp bu işin yasal boyutunu söyleyince ise bana daha ağır hakaretler etmiştir. Elimde sadece bir ekran görüntüsü vardır. Umarım bu kişinin yaptığı yanına kalmaz.

Devam Ediyor 0
Gorkem 10 ay 1 Cevap 228 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Merhabalar;

    İlk olarak başınıza gelen bu istenmeyen hadiseden dolayı geçmiş olsun. Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tarafınıza yapılan küfür içerikli, onur ve şerefinize karşı saldırı niteliğindeki sözler bu madde anlamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakaret suçunun  internet veya sosyal medya aracılığı ile işlenmesi durumunda yine aynı maddeye göre kişi cezalandırılacaktır.  İnternet ortamında işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, sizin şikayetçi olmanıza bağlıdır. Dolayısı ile internet ortamında hakarete maruz kalmanız halinde söz konusu fiili öğrenmenizden itibaren 6 ay içerisinde adli makamlara başvurarak şikayetçi olmanız gerekmektedir. Şikayetinizi ikamet ettiğiniz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına yapabilirsiniz. Hakaret suçunun etkin şekilde soruşturulabilmesi için hakaret eden kişinin belirli olması çok önemlidir. Dilekçenizde size hakaret eden kişinin adını soyadını ve sosyal medya hesabını belirtmeniz hakaret eden kişinin bulunmasında büyük önem arz etmektedir. Sorunuzda ilgili hakaret içeren mesajlaşmaların ekran görüntüsünü aldığınızı belirtmişsiniz. Şikayet dilekçesine ekran görüntülerinin çıktısını eklemeniz hakaret suçunun ispatı açısından büyük öneme sahip olacaktır. Hakaret eden kişi paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etmediği taktirde kişinin IP adresleri üzerinden ilgili paylaşımı yapıp yapmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

    Tarafınıza internet ortamında yapılan hakaret içeren eylemler aynı zamanda sizin kişilik haklarınıza saldırı niteliğinde olduğundan manevi zararlarınızın tazminini isteyebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemesine açacağınız manevi tazminat davasıyla başınıza gelen istenmeyen bu olay nedeniyle hakaret eden kişinin tarafınıza tazminat ödemesini sağlayabilirsiniz.

    İyi günler.

Cevap bırak

Cevaplar yalnızca sistemimize kayıtlı uzmanlar tarafından verilmektedir.